Våra uttagscentraler/stolputtag

Luckorna passar till Ø 108 mm stolpar oavsett vilken storlek det är på befintlig lucka. Som standard är det 440 mm avstånd mellan fästhålen i uttagsluckan. Vid montage på belysningsstolpar med mindre avstånd mellan den befintliga luckans fästhål används det undre hålet och ett nytt borras i stolpen för uttagsluckans övre fästhål.

Material
Varmgalvaniserat 3 mm stål. Galvtjocklek ca 50 my

Bestyckning generellt
Samtliga uttag är försedda med 10 resp. 16 A personskyddsbrytare
(säkring / jordfelsbrytare) med utlösningsström 30 mA. personskyddsbrytarna är monterade under en genomskinlig inspektionslucka.
Stolpluckorna levereras inkl. 6 mm anslutningskablar som inkopplas direkt på stolpens anslutningsplint.

77 724 00

Lucka med 4 st Schuko-uttag IP54 och 2 st personsskyddsautomater 10A.

77 724 02

Lucka med 2 st CEE-uttag 216/6UI och 2st personskyddsautomater 10 eller 16A + bygellås.

77 724 03

Lucka med 1 st 3-fas CEE-uttag 416/6UI  Jordfelsbrytare 25A samt automatsäkringar 16A.

77 724 07

Lucka med 2 st CEE-uttag 1 st 216/6 + 1 st 416/6. Personskyddsautomat 3-fas 16A 30mA.

77 724 04

Lucka med 2 st uttag och 1 st personskyddsautomat, 10A.

77 724 05

Lucka med 1 st uttag och 1 st personskyddsautomat, 10 eller 16A + låsbygel.

77 724 06

Lucka med 2 st Schuko-uttag 1 st personskyddsautomat 10A.

Passar till STUBBEN samt stolpar över 108 mm.

77 724 08

Lucka med 2 st CEE-uttag 216/6 UI 1 st personskyddsautomat 10 eller 16A.

Passar till stolpar över 108 mm diameter.

77 724 09

Skyddslucka till 77 724 00 – 77 724 05.

77 724 10

Skyddsbygel till 77 724 02, 77 724 03 och 77 724 07.

77 724 24

Lucka med 1 st uttag och 1 st personskyddsautomat 10A för 98 mm stolpe.

77 724 26

Lucka med 1 st CEE-uttag 1 st personskyddsautomat 16A för 98 mm stolpe.

PROVISORISK ELCENTRAL

E-nummer: 24 505 12  (19 702 78)
Central med 2 st. CEE-uttag 216/6UIS.
2 st personskyddsautomater 16A, 30mA.
2 st 1-fas kilowattmätare.

Kan monteras på elskåp (kabelskåp)

PROVISORISK ELCENTRAL

E-nummer: 24 505 13 (19 702 79)
Central med 1 st. CEE-uttag 416/6 UI.
1 st Personskyddsautomat 16A, 30mA.
1 st 3-fas kilowattmätare.

Kan monteras på elskåp (kabelskåp)

Elbilsladdning med existerande infrastruktur

Vi erbjuder marknaden en unik möjlighet till elbilsladdning genom  att använda redan existerande infrastruktur. Genom att sätta upp vår egenutvecklade produkt Spoole på existerande lyktstolpar så slipper du  dyra anläggningsarbeten som annars kan stå för mer än hälften av  den totala kostnaden.

Läs mer på Spoole.se