Stolpfästen

Våra stolpfästen finns i fyra olika storlekar:

77 788 01, SBB 1, Ø 43 mm rörstolpe
77 788 02, SBB 2, Ø 60 mm rörstolpe
77 788 03, SBB 3, Ø 76 mm rörstolpe
77 788 04, SBB 4, Ø 108 mm rörstolpe

Vinklat fäste

77 788 04

Plant fäste

77 788 04-P 

Påskjutsfäste

77 788 06
Fäste för invändigt montage. Passande för 108mm rörstolpe.

Väggfäste

77 788 07
Stolpfäste 108 mm väggmontage övre.

77 788 08
Stolpfäste 108 mm väggmontage undre.