För snart 30 år sedan startades Utsikten Konstruktioner. Redan då var tanken att ta fram enkla el- och reservkraftslösningar. Under åren har produktutbudet justerats beroende på våra kunders önskemål. Och så kommer vi också fortsätta – vi har ett populärt bassortiment men kan även ta fram skräddarsytt material vid behov.

Utsikten Konstruktioner ombildades till AB 2002 och drivs sedan början av 2017 av Henrik Nilsson, tidigare VD och grundare av ElInväst. Så skutan rors vidare med gedigen el-kunskap och sikte på att utvecklas tillsammans med våra kunder.

Förutom att ta fram rostfria och tåliga produkter för marin miljö, campingplatser och marknader, så lanserar vi också Spoole inom kort. Det är elbilsladdning på lyktstolpe. Alltså för kommuner och fastighetsägare att enkelt få till en elbilsladdning på sin befintliga infrastruktur – utan större ingrepp, avbrott och kostnader. Läs mer på www.spoole.se