Uttagspollare för marinan...

Ljus- och uttagspollare för krävande miljöer

 

och campingplatsen –

 

med eller utan belysning.

Enkla och hållbara produkter för eldistribution

Rostfria och tåliga produkter för marin miljö, campingplatser och marknader. Se alla våra produkter.

Elbilsladdning med existerande infrastruktur

Vi erbjuder marknaden en unik möjlighet till elbilsladdning genom  att använda redan existerande infrastruktur. Genom att sätta upp vår egenutvecklade produkt Spoole på existerande lyktstolpar så slipper du  dyra anläggningsarbeten som annars kan stå för mer än hälften av  den totala kostnaden.

Läs mer på Spoole.se

Ett innovations- och konstruktionsföretag som utvecklas tillsammans med våra kunder. Kontakta oss.