Extra eluttag på:
- marinan
- campingplatsen
- torget
- extra belysning till juldekorationer m.m.
- provisorisk el

Rostfria uttagspållare med eller utan belysningsarmatur

Stolplucka med elcentral
Titta på möjligheten att på ett enkelt sätt byta ut serviceluckorna på belysningsstolparna till en komplett uttagscentral med personskyddsautomater. Eller varför inte utnyttja kombinationen belysning /eluttag vid nyinstallation. Kombinationsmöjligheterna är många.

Elbilsladdning
Vi erbjuder marknaden en unik möjlighet till elbilsladdning genom
att nyttja redan existerande infrastruktur. Genom att sätta upp
400VOLT:s stolpluckor på existerande lycktstolpar så slipper man
dyra anläggningsarbeten som annars kan stå för mer än hälften av
den totala kostnaden.
Gå till vår sida för elbilsladdning

Komponenter från ABB och Ensto.